دفاع شخصی

آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

آب پاكی وزارت ورزش روی دست زنان بوكسور:

به رشته های مجوزدار بروید!

به رشته های مجوزدار بروید!
كاراته جام ایران زمین؛

حضور هشت تیم خارجی در تهران

حضور هشت تیم خارجی در تهران

یک ماه پرفشار برای کایل اسنایدر مصاف با ایران، روسیه و ستاره آمریکایی

یک ماه پرفشار برای کایل اسنایدر مصاف با ایران، روسیه و ستاره آمریکایی
در پیام تبریك به هادی ساعی:

دکتر چو: تکواندو ایران با رهبری شما شکوفا خواهد شد

دکتر چو: تکواندو ایران با رهبری شما شکوفا خواهد شد

آمریکا با عنوان داران جهان و المپیک در جام یاریگین

آمریکا با عنوان داران جهان و المپیک در جام یاریگین

تکواندوکاران دختر راه یافته به اردوی تیم ملی دانشجویان مشخص شدند

تکواندوکاران دختر راه یافته به اردوی تیم ملی دانشجویان مشخص شدند

حضور عنوان دار جهان و المپیک در کشتی آزاد جام یاریگین روسیه

حضور عنوان دار جهان و المپیک در کشتی آزاد جام یاریگین روسیه

مسابقات تکواندو انتخابی تیم ملی دانشجویان

مسابقات تکواندو انتخابی تیم ملی دانشجویان

انتقاد شدید کاپیتان سابق تیم ملی از فدراسیون ووشو

انتقاد شدید کاپیتان سابق تیم ملی از فدراسیون ووشو

سرنوشت مشترک دادگان و یزدانی خرم

سرنوشت مشترک دادگان و یزدانی خرم
دفاع شخصی self defense
self-defense.ir - مالکیت معنوی سایت دفاع شخصی متعلق به مالکین آن می باشد