آرشیو مطالب : كمیته

قطعی شدن طلای المپیك كمیل قاسمی

قطعی شدن طلای المپیك كمیل قاسمی
علی نژاد در مجمع ووشو:

تجربه جدیدی برای ووشو رقم خورد

تجربه جدیدی برای ووشو رقم خورد

رئیس كمیته ملی المپیك از فدراسیون جودو بازدید می كند

رئیس كمیته ملی المپیك از فدراسیون جودو بازدید می كند
سردرگمی رئیس فدراسیون زورخانه ای از همكاری با فدراسیونهای جهانی

صالحی امیری: مدرن كردن زورخانه مثل مخلوط كردن دیزی و پیتزا است!

صالحی امیری: مدرن كردن زورخانه مثل مخلوط كردن دیزی و پیتزا است!

تكلیف كشتی هفته آینده روشن می شود

تكلیف كشتی هفته آینده روشن می شود

مسئول انجمن كیك بوكسینگ ارائه شد

مسئول انجمن كیك بوكسینگ ارائه شد

مسئول انجمن كیك بوكسینگ معرفی گردید

مسئول انجمن كیك بوكسینگ معرفی گردید
لینک دوستان دفاع شخصی
self-defense.ir - مالکیت معنوی سایت دفاع شخصی متعلق به مالکین آن می باشد