دفاع شخصی
دفاع شخصی self-defense

دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

ورزش دفاع شخصی یا Self Defense یا دفاع از خود به پادكارهایی گفته می‌شود كه شخص برای حراست از سلامتی یا اموال خود یا دیگری به‌كار می‌بندد. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، دفاع مشروع به‌عنوان حقی برای استفاده از زور در صورت به رسمیت پذیرفته شده‌است.


self-defense.ir - مالکیت معنوی سایت دفاع شخصی متعلق به مالکین آن می باشد